Czy prawidłowe jest zastosowanie przepisów ordynacji podatkowej przy wydaniu decyzji w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: CIC Kancelaria
Odpowiedzi udzielono: 10 lutego 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wydaniu decyzji w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy stosować przepisy ordynacji podatkowej (art. 13 § 1 pkt 3, art. 220 i art. 223), czy ustawy o finansach publicznych

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX