Czy prawidłowe jest przyznanie dziecku jednej godziny zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w miesiącu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Sposób realizacji zajęć prowadzonych z dzieckiem w ramach wczesnego wspomagania rozwoju określono w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 24.08.2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Należy przyjąć iż godzina zajęć prowadzonych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka trwa 60 minut. Przedszkole jest ogólnodostępne ma 8 oddziałów oraz dwa oddziały specjalne po czworo dzieci. W przedszkolu jest 18 dzieci z opinią o WWRD. Gmina podjęła uchwałę o wymiarze 22 godzin pensum nauczycieli: logopedów, psychologów, pedagogów specjalnych, doradców zawodowych. W arkuszu organizacyjnym dyrektor przedszkola podaje tygodniowe wymiary wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 1. Czy prawidłowe jest przyznanie dziecku 1 godziny zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w miesiącu? Tym samym w tygodniu w arkuszu organizacyjnym dyrektor przedszkola przydziela nauczycielowi 15 minut zajęć. 2. Czy prawidłowe jest przyznanie dziecku 2 godzin zajęć logopedycznych? Tym samym w tygodniu w arkuszu organizacyjnym dyrektor przedszkola przydziela nauczycielowi 30 minut zajęć. 3. Z jakiego pensum wylicza się godziny ponadwymiarowe: a) nauczycielka pracuje w tygodniu 18 godzin w oddziale specjalnym w przedszkolu ogólnodostępnym tj. 18/18-gdyż jest pensum 18 godzin w oddziale specjalnym, prowadzi 6 godzin zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w ramach WWRD z dziećmi z oddziałów ogólnodostępnych, 2 godziny z oddziału specjalnego, w uchwale nie ma wymienionych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, nie WWRD. Czy wszystkie godziny powinny być liczone z 18 godzin, bo takie jest pensum tej nauczycielki, czy 6 z pensum 25 godzin, bo takie jest pensum nauczycielki wychowania przedszkolnego 22/25 czy 6 z 22 godz., tj. 6/22, bo takie jest pensum nauczycieli specjalistów? b) nauczycielka pracuje 25 godz. w oddziale przedszkolnym z dziećmi poniżej 6 lat, ma uprawnienia do zajęć logopedycznych, dlatego ma 4 godziny logopedii w ramach WWRD z dziećmi z oddziału ogólnego. Jakie jest jej pensum?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX