Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 26 lipca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pył PM10 stanowi 100% wartości pyłu ogółem i nie przekracza 10% wartości odniesienia.

Jak powinien postąpić organ przy wpisywaniu w pozwoleniu pyłu PM 2,5?

Czy prawidłowe jest wpisanie w pozwoleniu pył ogółem i pył PM 2,5 (gdyż dla tego pyłu nie ma wskazanych stężeń jednogodzinnych) z adnotacją przy pyle PM10, że z zgodnie z art. 224 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) - dalej p.o.ś. nie określa się emisji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację