Czy prawidłowe jest odwołanie się w umowie o pracę głównego księgowego i zastępcy dyrektora podmiotu leczniczego do postanowień... - OpenLEX

Czy prawidłowe jest odwołanie się w umowie o pracę głównego księgowego i zastępcy dyrektora podmiotu leczniczego do postanowień regulaminu wynagradzania w zakresie ustalania wysokości ich wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: SKALSKA MAGDALENA
Odpowiedzi udzielono: 26 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy prawidłowe z punktu widzenia Kodeksu pracy jest odwołanie się w umowie o pracę głównego księgowego i zastępcy dyrektora podmiotu leczniczego (SPOZ) do postanowień regulaminu wynagradzania w zakresie ustalania wysokości ich wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego?

W tym w szczególności mając na uwadze wyrok SN: z 24.07.2009 r., I PK 49/09; z 11.04.2006 r., I PK 172/05.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX