Czy prawidłowe będzie nadal wypłacać zasiłek stały, czy uchylić decyzję o przyznaniu zasiłku stałego i do czasu rozstrzygnięcia wypłacać zasiłek celowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 26 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona otrzymała zasiłek stały, spełnia kryteria dochodowe, oraz dołączyła orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, organ przyznał zasiłek stały i wypłacił świadczenie (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie było prawomocne), na jaw wyszły nowe okoliczności, okazało się, że strona złożyła odwołanie od orzeczenia (wskazując, że nie jest osobą niepełnosprawną) odwołanie na dzień dzisiejszy nie zostało rozstrzygnięte.

Czy prawidłowe będzie nadal wypłacać zasiłek stały, czy uchylić decyzję o przyznaniu zasiłku stałego i do czasu rozstrzygnięcia wypłacać zasiłek celowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX