Czy prawidłowa jest forma zaświadczenia z urzędu skarbowego, które zostało podpisane podpisem elektronicznym pracownika urzędu,... - OpenLEX

Czy prawidłowa jest forma zaświadczenia z urzędu skarbowego, które zostało podpisane podpisem elektronicznym pracownika urzędu, wydrukowane, zeskanowane i opatrzone kwalifikowanym podpisem wykonawcy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kozłowski Bartosz
Odpowiedzi udzielono: 11 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zaświadczenie z urzędu skarbowego zostało podpisane podpisem elektronicznym pracownika urzędu, wydrukowane, zeskanowane i opatrzone kwalifikowanym podpisem wykonawcy.

Czy taka forma dokumentu jest poprawna? Czy należy wezwać wykonawcę do uzupełnienia?

Gdy weryfikujemy dokument, widnieje na nim jedynie podpis wykonawcy, a nie pracownika rzędu skarbowego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX