Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 23 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego złożyła spółka z o.o., której prezesem jest obcokrajowiec.

Czy w takim razie zgodnie z art. 184 ust. 4 pkt 7 p.o.ś. zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:

a) za przestępstwa przeciwko środowisku,

b) będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z 6.06.1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663) powinni złożyć wszyscy, tj: prezes, wspólnik, prokurent, członek rady nadzorczej i członek zarządu?

Czy prawdą jest, że sąd okręgowy musi wystąpić do podobnej instytucji w Holandii, skąd pochodzi prezes spółki z o.o., żeby wydać zaświadczenie o niekaralności?

Czy sąd okręgowy wyda zaświadczenie w języku polskim, przetłumaczone, czy wnioskodawca zobowiązany będzie przetłumaczyć "na własną rękę" zaświadczenie zanim przedłoży je staroście?

A może nie ma potrzeby pytać instytucji holenderskiej o ww. przestępstwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?