Czy praktyki zawodowe mogą odbywać się w centrum kształcenia ustawicznego? - OpenLEX

Czy praktyki zawodowe mogą odbywać się w centrum kształcenia ustawicznego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 12 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 120 pr. ośw., w placówkach kształcenia ustawicznego może odbywać się praktyczna nauka zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe – rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu z 22.02.2019 r.). Potwierdza to również § 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z 18 sierpnia 2017 r. oraz § 11. 2 Rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu). Czy w myśl tych zapisów centrum kształcenia ustawicznego może prowadzić praktykę zawodową w zawodzie technik administracji, technik rachunkowości i technik informatyk? Nadmieniam, że w CKU funkcjonuje zarejestrowana w Polskiej Centrali Firm Symulacyjnych "CENSYM", Firma Symulacyjna, prowadząca działalność handlowo – usługową w branży informatycznej (sprzedaż sprzętu IT, tworzenia witryn internetowych, tworzenie aplikacji mobilnych, serwis i wsparcie techniczne), czyli zgodnej z kierunkami kształcenia, dla których zamierza się prowadzić praktyki zawodowe. Rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego mówi, że miejscem realizacji praktyk zawodowych są przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, handlowe, biura rachunkowe oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsca zatrudnienia pracowników - dla zawodu technik rachunkowości, technik administracji, przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych, przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem aplikacji mobilnych, przedsiębiorstwa zajmujące się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych oraz innych technologii webowych, przedsiębiorstwa serwisujące sprzęt komputerowy oraz zapewniające wsparcie techniczne lokalnie lub on-line - technik informatyk.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?