Czy praktyka projektowa, wykonywana przy sporządzaniu dokumentacji, może zostać zaliczona jako praktyka zawodowa w celu uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności telekomunikacyjnej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Smarż Joanna
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy praktyka projektowa, wykonywana przy sporządzaniu dokumentacji w trybie art. 29a ustawy - Prawo budowlane, może zostać zaliczona jako praktyka zawodowa w celu uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności telekomunikacyjnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX