Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zawadzka-Filipczyk Paulina
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik ma wpisane w umowie, iż jest zatrudniony w ramach równoważnego czasu pracy, w którym przedłuża się dobowy wymiar czasu do 10 godzin każdego dnia od poniedziałku do czwartku, w miesięcznym okresie rozliczeniowym. Każdy piątek jest dniem wolnym od pracy.

Czy przy takim zapisie można planować mu pracę w sobotę, a praca powyżej 10 godzin będzie stanowić pracę nadliczbową (zapis kodeksowy stanowi, iż w tym systemie można wydłużać czas pracy do 12 godzin)?

Pracownik w kwietniu 2011 r. przepracuje tylko 150 godzin, jeśli przyjmiemy, że ma mieć każdy piątek wolny, a w inne dni może pracować do 10 godzin. W kwietniu natomiast obowiązujący wymiar godzin wynosi 160.

Czy można zatem zaplanować mu 10 godzin pracy sobotę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?