Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 9 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zatrudniliśmy osobę na stanowisku asystenta Burmistrza i zlikwidowaliśmy to stanowisko Zarządzeniem Burmistrza w dniu 16 października 2017r. Pracownik otrzymał 3-miesięczne wypowiedzenie. Po kilku dniach została ogłoszona nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych, zgodnie z którą stanowiska asystentów i doradców wygasają po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Zatem czy pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku asystenta należy skrócić wypowiedzenie czy nadal może być zatrudniony do końca trwania okresu wypowiedzenia, tj. do 31 stycznia 2017r.?

Czy likwidacja stanowiska na mocy ustawy obliguje Urząd do wypłacenia odprawy? Nie wiem, czy mam zmieniać wypowiedzenie i przygotowywać świadectwo pracy, czy do końca stycznia 2018r. może pracować.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?