Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik zatrudniony jest w tej samej szkole ma jedną umowę o pracę na czas nieokreślony na stanowisku inspektor bhp w wymiarze 1/5 etatu (staż pracy 22 lata) oraz ma drugą umowę o pracę na czas określony od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. na stanowisku nauczyciela (w zawodzie nauczyciela 12 lat pracy) w niepełnym wymiarze czasu pracy (0,11 etatu). W dniu 30.04.2020r. wystąpił z wnioskiem do dyrekcji o rozwiązanie obu stosunków pracy z dniem 29.07.2020 r. na mocy porozumienia stron w związku z zamiarem przejścia na emeryturę. Czy ww. pracownikowi należy wypłacić odprawy emerytalne z obydwu stosunków pracy, w jakiej wysokości, a jeśli tak, to na jakiej podstawie prawnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?