Czy pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony przysługuje odprawa w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Siwińska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 23 czerwca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony przysługuje odprawa w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy, a pracownik po okresie wypowiedzenia przejdzie na świadczenie przedemerytalne?

Czy do okresu, od którego zależy wysokość odprawy, zaliczyć należy okres pracy w zlikwidowanym zakładzie, który został przejęty przez obecnego pracodawcę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX