Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 25 sierpnia 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik został skierowany przez pracodawcę na kilkudniowe szkolenie w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych. Na miejsce szkolenia pracownik dotarł prywatnym samochodem. Po powrocie przedłożył polecenie wyjazdu służbowego z załączoną ewidencją pojazdu.

Czy w obecnie obowiązującym stanie prawnym pracownikowi wysłanemu na szkolenie branżowe przysługuje zwrot kosztów w postaci diet, ryczałtów za noclegi oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenie wynikających z ewidencji przebiegu pojazdu?

Czy wydatki te stanowią dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu, a dla pracownika są przychodem do opodatkowania korzystającym ze zwolnienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?