Czy pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy przysługuje dodatek w wysokości 400 zł?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy – jednostka budżetowa działająca w oparciu o o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – przysługuje dodatek w wysokości 400,00 zł na podstawie art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej?

Pracownik socjalny realizuje zadania ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX