Czy pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu na stanowisku pracownika socjalnego od 2016 r. przysługuje już awans zawodowy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 28 kwietnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 3 listopada 2020 r.

PYTANIE

Czy pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu na stanowisku pracownika socjalnego od 10.11.2016 r. przysługuje już awans zawodowy?

Jeśli tak, to czy jest to starszy pracownik socjalny?

Czy specjalista pracy socjalnej?

Nadmienić należy, że pracownik socjalny posiada wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika. Licencjat uzyskał ze specjalizacji przed 2004 r.: praca socjalno-opiekuńcza i wychowawcza. W OPS pracuje od 2008 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX