Czy pracownikowi socjalnemu, który większość pracy socjalnej wykonuje w siedzibie pracodawcy na rzecz osób korzystających z mieszkań chronionych przysługuje dodatek miesięczny w wysokości 400 zł?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 9 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownikowi socjalnemu, który większość pracy socjalnej wykonuje w siedzibie pracodawcy na rzecz osób korzystających z mieszkań chronionych przysługuje dodatek miesięczny w wysokości 400 zł?

Czy zapis art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej należy rozumieć, że wyżej wymieniony dodatek przysługuje każdemu pracownikowi socjalnemu, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej zarówno w siedzibie jednostki, jak i poza nią?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX