Czy pracownikowi socjalnemu który dostarczył orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek 400 zł w... - OpenLEX

Czy pracownikowi socjalnemu który dostarczył orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek 400 zł w pełnej wysokości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 4 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownikowi socjalnemu który dostarczył orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (7 godzin pracy) przysługuje dodatek 400 zł w pełnej wysokości? Czy pracownik po przepracowaniu roku możne korzystać z dodatkowego urlopu dla osoby z orzeczeniem i zrezygnować z dodatkowego urlopu dla pracownika socjalnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX