Czy pracownikowi służby cywilnej, który w wyznaczonym terminie nie złożył sprawozdania z zadań realizowanych przez niego w trakcie pracy należy podczas dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej przedstawić ocenę negatywną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 4 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownikowi służby cywilnej, który w wyznaczonym terminie nie złożył sprawozdania z zadań realizowanych przez niego w trakcie pracy należy podczas dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej przedstawić ocenę negatywną?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access