Czy pracownikowi, skierowanemu na wyższe studia III stopnia, przysługuje prawo ubiegania się o stypendium doktoranckie? - OpenLEX

Czy pracownikowi, skierowanemu na wyższe studia III stopnia, przysługuje prawo ubiegania się o stypendium doktoranckie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 20 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownikowi, skierowanemu na wyższe studia III stopnia (osoba ubiegająca się o stopień doktora w trybie eksternistycznym), przysługuje prawo ubiegania się o stypendium doktoranckie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX