Czy pracownikowi rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego, który zostanie zatrudniony w placówce oświatowej, należy naliczyć dodatek za wysługę lat ze wszystkich okresów zatrudnienia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 11 kwietnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik jest zatrudniony w rodzinnym ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym w pełnym wymiarze czasu pracy i tam ma naliczany dodatek stażowy ze wszystkich okresów zatrudnienia. Od kwietnia 2016 r. zaczyna pracę dodatkową na 1/2 etatu w placówce oświatowej. Pracownicy RODK nie podlegają już pod przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN.

Czy w placówce oświatowej można nauczycielowi również naliczyć dodatek stażowy ze wszystkich okresów zatrudnienia, czy raczej powinien on wyznaczyć RODK jako podstawowe miejsce zatrudnienia, a pracę w placówce oświatowej jako dodatkowe miejsce zatrudnienia i rozpocząć staż od nowa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX