Czy pracownikowi przysługuje ekwiwalent za urlop jeżeli stosunek pracy ulega rozwiązaniu na mocy porozumienia stron zawartego z inicjatywy pracownika?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Latos - Miłkowska Monika
Odpowiedzi udzielono: 6 września 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 30 sierpnia 2011 r. pracownik zwrócił się z prośbą o rozwiązanie z nim umowy o pracę z dniem 30 sierpnia 2011 r. za porozumieniem stron, zgodnie z art. 30 k.p. Do tego dnia, przez 160 dni przebywał na zwolnieniu lekarskim, a wcześniej nie wykorzystał przysługujących mu 26 dni urlopu wypoczynkowego za 2011 r.

Czy z uwagi na fakt, że to pracownik prosi o rozwiązanie umowy o pracę (bez zachowania 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia) pracodawca ma obowiązek wypłacenia ekwiwalentu za urlop?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX