Czy pracownikowi przysługuje dieta, jeśli w dniach dla niego wolnych od pracy przebywał w miejscowości, w której znajduje się siedziba pracodawcy i świadczył pracę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 18 października 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka zamierza dokonać sprzedaży działki (prawo wieczystego użytkowania gruntu), na której znajduje się składowisko odpadów. Sprzedaż działki ma nastąpić łącznie z odpadami oraz przejęciem przez kupującego obowiązków związanych z realizacją decyzji wojewody zobowiązującej m.in. do usunięcia całości odpadów zgromadzonych na terenie składowiska. Wartość sprzedawanego prawa wieczystego użytkowania gruntu jest znacznie mniejsza niż wartość przejmowanych przez kupującego obowiązków. Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz przejęcie przez kupującego obowiązków związanych z realizacją decyzji wojewody mają zostać dokonane w postaci aktu notarialnego.Czy czynność (usługa) odpłatnego zwolnienia spółki z obowiązków wynikających z administracyjnych decyzji środowiskowych, jest kosztem uzyskania przychodu dla Spółki (sprzedawcy działki)?Czy jeżeli nie zostanie wystawiona (przez kupującego działkę) faktura VAT czynność ta będzie kosztem uzyskania przychodu w momencie zapłaty czy w momencie uprawomocnienia się decyzji wojewody zobowiązującej m.in. do usunięcia całości odpadów zgromadzonych na terenie składowiska przez kupującego działkę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX