Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kałuża Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 25 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownikowi, który w dacie złożenia wniosku o przejściu na emeryturę jest na urlopie bezpłatnym przysługuje odprawa pieniężna?

Pracownik był zatrudniony na umowę o pracę od dnia 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. Od 1 stycznia 2008 r. jest na urlopie bezpłatnym na podstawie art. 174 § 1 k.p., ale z zakładem pracy jest związany umową kontraktową. Od 1 września 2019 r. chce przejść na emeryturę.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?