Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Agata
Odpowiedzi udzielono: 6 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik był na długotrwałym zwolnieniu (182 dni) z powodu choroby wynoszącym. Chce wrócić do pracy na poprzednio zajmowanym stanowisku (kierownicze). Pracodawca nie chce już zatrudniać pracownika, może mu zaproponować wypowiedzenie warunków pracy płacy i dalszą pracę w firmie na innym stanowisku (sprzedawca). Powód dla braku możliwości dalszego zatrudnienia na dotychczasowym stanowisku (kierowniczym) to m.in. utrata zaufania do pracownika niezbędnego do zajmowania stanowiska kierowniczego, złe traktowanie podwładnych pracowników przez ww. pracownika (co miał miejsce bezpośrednio przed pójściem na zwolnienie), negatywne reprezentowanie pracodawcy wobec kontrahentów / współpracowników / dostawców (wulgaryzm i brak kultury w korespondencji i kontaktach handlowych). Pracownik w czasie zwolnienia był widziany przez pracodawcę podczas rozrywek z rodziną w centrum handlowym.

Jak powinien zachować się pracodawca, aby uniknąć zarzutów o bezpodstawności wypowiedzenia zmieniającego?

Czy pracodawca - po zgłoszeniu się pracownika do pracy (tuż po zwolnieniu) - powinien skierować go na badania na stanowisku pracy kierowniczym, czy tym nowozaproponowanym tj. sprzedawca?

Z racji braku możliwości wykonywania przez pracownika dotychczasowej pracy (na stanowisku kierowniczym, pracodawca nie zezwoli na wykonywanie dalszych czynności) - czy może mu powierzyć wykonywanie innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy, przy jednoczesnym wypowiedzeniu zmieniającym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?