Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 17 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tego tytułu w każdym roku kalendarzowym ma dodatkowe 10 dni roboczych urlopu więcej. W dniu 27.08.2018 r. wymieniony pracownik przechodzi na emeryturę czy te 10 dni urlopu należy pomniejszyć o nieprzepracowane 4 miesiące czy tu nie ma zastosowania zasada proporcjonalności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?