Czy pracownikowi podejmującemu pracę w uczelni w trakcie miesiąca należy wypłacić dodatek stażowy za okres przepracowany w miesiącu podjęcia pracy, czy przyznać dodatek od pierwszego dnia następnego miesiąca?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 30 września 2018 r.
Autor odpowiedzi: SKALSKA MAGDALENA
Odpowiedzi udzielono: 21 lipca 2018 r.

PYTANIE

Na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym pracownikowi uczelni publicznej przysługuje dodatek za staż pracy. Zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2.12.2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej jeżeli nabycie prawa do dodatku za staż pracy nastąpiło w innym dniu niż pierwszy dzień miesiąca – dodatek przysługuje, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył to prawo.

Czy pracownikowi (legitymującemu się kilkuletnim stażem uwzględnianym przy ustalaniu prawa do dodatku za staż pracy) podejmującemu pracę w uczelni w trakcie miesiąca należy wypłacić dodatek za okres przepracowany w miesiącu podjęcia pracy, czy przyznać dodatek od pierwszego dnia następnego miesiąca? Czy ma znaczenie fakt otrzymywania dodatku stażowego u poprzedniego pracodawcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX