Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 23 czerwca 2020 r.
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 8 czerwca 2020 r.

PYTANIE

Pracodawca korzystający z tarczy antykryzysowej zawarł z pracownikami porozumienie o obniżeniu wymiaru czasu pracy o 20% i wniósł o wypłatę środków z FGŚP świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy. Porozumienie zostało zawarte na okres 3 miesięcy od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r.

Czy pracownikowi objętemu porozumieniem o obniżonym wymiarze czasu pracy można złożyć wypowiedzenie warunków pracy i płacy (zmieniające), powołując się na przyczyny dotyczące pracownika?

Jak należy rozumieć art.15g ust.15 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - czy ma w takim przypadku zastosowanie ? Jakie są skutki jeśli wypowiedzenie zmieniające zostało pracownikowi wręczone?

Czy pracodawca może wyłączyć z grupy pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy pracownika, na którego nie otrzyma dofinansowania z FGŚP i jeśli to możliwe, czy wobec wyłączonego z dofinansowania pracownika o obniżonym wymiarze czasu pracy będzie miał zastosowanie art. 15 g ust. 15 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?