Czy pracownikowi niepedagogicznemu należy się odprawa z tytułu przejścia na rentę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 16 czerwca 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik niepedagogiczny od 9 maja 2008 r. przebywał na świadczeniu rehabilitacyjnym. Było ono przyznane do 4 listopada 2008 r. Następnie złożył wniosek o przyznanie renty socjalnej z tytułu niezdolności do pracy. Nie została ona przyznana. Pracownik wystąpił o przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego. W międzyczasie, tj. 8 grudnia 2008 r. zakład pracy rozwiązał umowę o pracę na podstawie art. 53 § 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Były już pracownik pod koniec czerwca 2008 r. dostarczył zaświadczenie o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego, następnie 5 czerwca 2009 r. decyzję o przyznaniu renty.

Czy w związku z tym, że nasz zakład pracy był jego ostatnim zakładem pracy a następstwem świadczenia rehabilitacyjnego jest renta, należy mu się po 6 miesiącach od momentu rozwiązania umowy o pracę odprawa z tytułu przejścia na rentę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX