Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 9 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik niepedagogiczny jest zatrudniony na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności innego pracownika w okresie od 05.10.2017 r. do 28.12.2017 r. Czy należy mu przyznać proporcjonalny urlop wypoczynkowy w ilości 7 dni lub wypłacić ekwiwalent pieniężny, jeżeli zawrze się z nim kolejną umowę na czas określony od 29.12.2017 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?