Czy pracownikowi nieobecnemu w pracy z powodu pobytu na turnusie rehabilitacyjnym należy się wynagrodzenie? - OpenLEX

Czy pracownikowi nieobecnemu w pracy z powodu pobytu na turnusie rehabilitacyjnym należy się wynagrodzenie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 22 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 23 czerwca 2016 r.

PYTANIE

Jak należy naliczyć wynagrodzenie po otrzymaniu zawiadomienia o skierowaniu na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS?

Od 18 sierpnia 2016 r. pracownik wyjeżdża na turnus.

Czy za ten okres usprawiedliwionej nieobecności należy naliczyć wynagrodzenie i następnie po otrzymaniu zwolnienia je skorygować?

Czy nie naliczać go wcale i czekać na druk zwolnienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX