Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 17 czerwca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W październiku 2015 r. pracownikowi została naliczona i wypłacona nagroda jubileuszowa za 30 lat pracy. W podstawie naliczenia nagrody uwzględniono aktualny wymiar czasu pracy (15/18 etatu). Dnia 30 października 2015 r., tj. w dzień wypłaty wspomnianej nagrody jubileuszowej, pracownik przedłożył dodatkowe dokumenty potwierdzające zatrudnienie (okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych). Po uwzględnieniu wszystkich okresów zatrudnienia ustalono prawo do nagrody jubileuszowej, która wypadała na dzień 25 listopada 2014 r., kiedy pracownik był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy (tj. 18/18 etatu). W tej sytuacji pracownik domaga się wyrównania nagrody (z pełnego etatu) wraz z odsetkami od dnia nabycia prawa do nagrody z uwzględnieniem wszystkich okresów, tj. od dnia 25 listopada 2014 r.

Czy pracownikowi należy wypłacić wyrównanie wraz z odsetkami od dnia nabycia prawa do nagrody czy też od dnia udokumentowania wszystkich okresów zatrudnienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?