Czy pracownikowi należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok kalendarzowy, w którym pozostawał w zatrudnieniu przez 7 miesięcy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 23 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik zatrudniony został w charakterze nauczyciela od 29.01.2018 r. do 31.08.2018 r. Czy pracownikowi należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018? W zatrudnieniu pozostawał 7 miesięcy i 1 dzień, natomiast pracę efektywnie wykonywał przez 5 miesięcy i 1 dzień. Zatrudnienie pracownika nie było zgodne z organizacją roku szkolnego.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access