Czy pracownikowi można zaliczyć okresy pracy w rolnictwie na podstawie zeznań świadków?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 28 października 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownikowi można zaliczyć okresy pracy w rolnictwie?

Pracownik zwraca się z prośbą o doliczenie okresu pracy na roli w różnych okresach. Pracownik zawarł związek małżeński 1 sierpnia 1992 r., zaś szkołę średnią ukończył w 1997 r. (liceum dla dorosłych). Jedynym dowodem udokumentowania lat pracy, które chce zaliczyć do stażu, są zeznania świadków. Są to okresy: od 11 stycznia 1991 r. do 1 lipca 1992 r., od 16 lutego 1993 r. do 15 października 1996 r., od 1 września 1998 r. do 7 września 2009 r., od 28 lutego 2010 r. do 12 lipca 2010 r. Od 28 kwietnia 2011 r. przejął gospodarstwo rodziców na własność. Od tego momentu przez okres od 28 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2014 r. oraz od 1 lipca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. opłacał składki w KRUS. W okresach, które pracownik chce doliczyć do stażu pracy, był zameldowany w innym miejscu niż gospodarstwo rolne. Były różne miejsca zameldowania, jednak wszystkie w obrębie 20 km od miejsca położenia gospodarstwa rolnego. Pracownik przedstawił również inne dokumenty, takie jak prawo do pobierania zasiłku (od 28 lipca 1992 r. do 31 maja 1993 r.; od 1 lipca 1993 r. do 16 grudnia 1993 r.; od 29 kwietnia 1997 r. do 1 września 1998 r.; od 7 września 2009 r. do 28 lutego 2010 r.) oraz świadectwa pracy (od 15 października 1996 r. do 15 kwietnia 1997 r.; od 12 lipca 2010 r. do 6 grudnia 2010 r.; od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.; od 1 września 2014 r. do 12 grudnia 2014 r.).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX