Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik był zatrudniony w zespole ekonomiczno-administracyjnym szkół przy urzędzie gminy od 19 listopada 1984 r. na stanowisku specjalisty d/s ekonomicznych. Z dniem 16 sierpnia 1993 r. pracownik rozpoczął pracę w szkole podstawowej na stanowisku sekretarza szkoły. Obecnie chce przejść na emeryturę. W aktach osobowych nie ma świadectwa pracy (za okres pracy w zespole) jest tylko informacja wystawiona przez zespół ekonomiczno-administracyjny szkół, że wyrażona jest zgoda na rozwiązanie umowy o pracę na zasadzie porozumienia między zakładami i informacja, że pracownik będzie zatrudniony od 16 sierpnia 1993 r. w szkole. Czy można wystawić świadectwo pracy ze szkoły podstawowej i uwzględnić w nim okres zatrudnienia w zespole ekonomiczno-administracyjnym szkół? Czy tylko ze szkoły, a za tamten okres musi wystawić świadectwo urząd gminy, przy którym ten zespół działał?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?