Czy pracownikowi można wypowiedzieć umowę o pracę z powodu likwidacji stanowiska? - OpenLEX

Czy pracownikowi można wypowiedzieć umowę o pracę z powodu likwidacji stanowiska?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skibińska Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 30 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2015 r. rozwiązano z pracownikiem umowę o pracę za porozumieniem stron – w związku z jego przejściem na emeryturę. Po niespełna dwóch miesiącach zatrudniono go ponownie na pół etatu – na stanowisku archiwisty (pracownik równolegle pobiera świadczenie emerytalne). Pracodawca rozważa jednak rozwiązanie tej umowy o pracę, likwidację stanowiska archiwisty etatowego i powierzenie obsługi archiwum zakładowego innej osobie – w ramach umowy zlecenia. Odzyskaną w ten sposób cząstkę etatu (1/2) pracodawca zamierza rozdzielić pomiędzy dwóch pracowników zatrudnionych dotąd na ľ etatu, w związku ze zwiększeniem wymiaru realizowanych przez nich zadań. Alternatywnym rozwiązaniem jest wypowiedzenie warunków pracy i płacy (również w związku z likwidacją stanowiska archiwisty), tj. ograniczenie pracownikowi wymiaru czasu pracy z ˝ np. na 1/8 etatu i proporcjonalnie obniżenie wysokości wynagrodzenia. Plan pozostawienia pracownikowi niewielkiej cząstki etatu związany jest z realizacją przez niego jeszcze innych zadań (poza podstawowym zakresem, związanym ze stanowiskiem archiwisty), których wymiar jest jednak znikomy.

Czy w takiej sytuacji pracodawca może w trybie art. 30 § 1 pkt 2 oraz art. 32 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p. rozwiązać umowę o pracę albo – alternatywnie – wypowiedzieć warunki pracy lub płacy?

Czy podanie jako przyczyny – likwidacja stanowiska archiwisty – w pełni uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę (warunków pracy lub płacy)?

Czy decyzja o zastosowaniu umowy zlecenia do obsługi archiwum zakładowego może zostać uznana za równoznaczną z celową i autentyczną likwidacją stanowiska archiwisty (a nie z pozorną, fikcyjną)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX