Czy pracownikowi, który wrócił z urlopu bezpłatnego po sprawowaniu mandatu posła przysługuje urlop zaległy, jeżeli tak czy powinien być wypłacony za okres 3 lat czy za cały okres pobierania uposażenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: SKALSKA MAGDALENA
Odpowiedzi udzielono: 15 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik samorządowy korzystał z urlopu bezpłatnego na okres sprawowania mandatu posła od dnia 12 listopada 2015 r. do dnia 31 stycznia 2024 r. W okresie od dnia 12 listopada 2015 r. do dnia 12 listopada 2023 r. pobierał uposażenie poselskie. Zgodnie z treścią art. 28 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora: "Okres pobierania uposażenia jest traktowany jak okres zatrudnienia. Okres ten zalicza się również do stażu pracy, od którego zależą wszelkie uprawnienia pracownicze, w tym także uprawnienia szczególne, uzależnione od zatrudnienia w określonym zawodzie, branży lub zakładzie pracy".

Czy w opisanym stanie faktyczny pracownikowi, który wrócił z urlopu bezpłatnego po sprawowaniu mandatu posła przysługuje urlop zaległy, jeżeli tak czy powinien być wypłacony za okres 3 lat z uwagi na 3 letni okres przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy czy za cały okres pobierania uposażenia?

W jakim terminie ww. urlop zaległy winien być pracownikowi udzielony?

Czy za cały okres pobierania uposażenia poselskiego pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego (co obecnie stanowiłoby urlop zaległy)?

Czy do niniejszego przypadku mają zastosowanie przepisy dotyczące przedawnienia roszczeń pracowniczych i czy udzielić należy jedynie urlop naliczony do 3 lat wstecz?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX