Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dąbrowska Paula
Odpowiedzi udzielono: 14 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego będzie przysługiwał pracownikowi, posiadającemu wykształcenie średnie ogólnokształcące, zatrudnionemu od 27 września 2016 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, który w okresie od 1 września 2013 r. do 16 września 2016 r. pracował u poprzedniego pracodawcy w wymiarze 1/2 etatu i wykorzystał 10 dni urlopu (80 godzin), czyli w wymiarze przysługującym u tego pracodawcy za cały rok kalendarzowy (była to jego pierwsza praca), w okresie od 27 września do 31 grudnia 2016 r?

Pracownik nie miał innych okresów zatrudnienia.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?