Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 14 września 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Udziałowcem Sp. z o. o. w 99% jest firma z Wielkiej Brytanii. Ostatnio polska spółka otrzymała polecenie od udziałowca, aby pomóc mu w otwarciu nowej firmy w Rosji. W tym celu mamy ponosić wszelkie koszty związane z organizacją nowego przedsięwzięcia, następnie wszystkie wydatki mamy refakturować na firmę z Wielkiej Brytanii. W tym celu podpisaliśmy umowę z Rosjanką - osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Przedmiotem umowy jest poszukiwanie personelu na terenie Rosji.Czy w związku z powyższym jesteśmy zmuszeni zgodnie z art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odprowadzać w Polsce podatek u źródła?Chcę jednocześnie zaznaczyć, że kontrahent z Rosji wystawia nam fakturę, która następnie jest refakturowana udziałowcowi z Wielkiej Brytanii. Nie uzyskujemy żadnych dochodów związanych z pomocą w organizacji nowej firmy.Jeżeli jednak będziemy zmuszeni do odprowadzenia niniejszego podatku, to na jakich zasadach i w jakiej wysokości, jeżeli kontrahent przedstawi nam certyfikat rezydencji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację