Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 4 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownica zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego przebywała na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim od 01.01.2019 r. do 15.10.2019 r. Od 16.10.2019 r. do 31.12.2019 r. udzielono jej najpierw 2 dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem, a następnie urlopu wypoczynkowego. Pracownicy socjalni z tytułu wykonywania pracy w terenie otrzymują ekwiwalent w kwocie 458,00 zł/rok za odzież roboczą, 20,00 zł/kwartał ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i 18,00 zł/rok za pranie kurtki zimowej. W treści zarządzenia dotyczącego wypłaty powyższych ekwiwalentów są pkt o treści:

§ 1 ustala się stanowiska pracy, na których dopuszcza się używanie przez pracowników za ich zgodą własnej odzieży i obuwia roboczego: 1) młodszy opiekun, 2) opiekun, 3) pracownik socjalny, 4) specjalista pracy socjalnej, 5) asystent rodziny,

§ 2 pkt 1 za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego pracownikom, o których mowa w § 1 wypłacany będzie ekwiwalent pieniężny pkt 6. Okresy nieobecności w pracy inne niż urlop wypoczynkowy, trwające w ciągu ponad 30 dni kalendarzowych nie są wliczane do okresu użytkowania odzieży, o której mowa w ust. 1 pkt 7. Za okresy nieobecności, o których mowa w ust. 6 nie przysługuje ekwiwalent za pranie odzieży.

Czy pracownikowi, który faktycznie nie wykonywał ani przez 1 dzień w 2019 r. pracy w terenie należy przyznać ekwiwalent za odzież roboczą oraz za pranie, tj. za czas urlopu wypoczynkowego i opieki nad dzieckiem?

Czy przeciwnie, nie powinien otrzymać żadnego ekwiwalentu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację