Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca samorządowy planuje aby pracownik zatrudniony na stanowisku podinspektora został również zastępcą kierownika USC i faktycznie zastępował kierownika USC w okresie jego nieobecności (ma mieć nie tylko zastępstwo na stanowisku ale być również zastępcą). Oprócz tego ma wykonywać inne czynności wynikające z jego zakresu czynności i stanowiska podinspektora. Wymogi, które przewiduje ustawa prawo o aktach stanu cywilnego jak i rozporządzenie o wynagradzaniu pracowników samorządowych pracownik ten spełnia.

W jaki sposób należy to formalnie przeprowadzić - czy wystarczy zmienić jego zakres czynności czy może trzeba zmienić jego umowę o pracę?

Czy pracownikowi takiemu przysługuje dodatek funkcyjny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację