Czy pracownikowi, który cały sierpień przebywał na urlopie wypoczynkowym należy udzielić dnia wolnego od pracy w zamian za dzień 15 sierpnia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Rycak Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 11 sierpnia 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W zakładzie pracy obowiązuje 4 miesięczny okres rozliczeniowy trwający od maja do sierpnia. Dniami wolnymi od pracy są soboty. Pracodawca nie ustalił konkretnego dnia jako dnia wolnego w zamian za dzień 15 sierpnia. Pracownicy odbierają ten dzień w dowolnym wybranym przez siebie terminie po porozumieniu z pracodawcą.

Czy pracownikowi, który cały sierpień przebywał na urlopie wypoczynkowym należy udzielić dnia wolnego w zamian za dzień 15 sierpnia?

Czy pracownikowi, który przebywa na urlopie wypoczynkowym od 3 do 7 sierpnia 2009, a od 10 do 31 sierpnia na urlopie bezpłatnym należy udzielić dnia wolnego od pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX