Czy pracownikowi administracyjnemu zatrudnionemu w szkole na podstawie dwóch umów o pracę przysługuje nagroda jubileuszowa z dwóch stosunków pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 17 grudnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W placówce oświatowej w administracji zatrudniony jest pracownik na umowę o pracę na czas nieokreślony na cały etat. Z tego etatu wysługa lat wynosi 40. Od dnia 1 września 2008 r. dodatkowo zatrudniony jest w charakterze nauczyciela praktycznej nauki zawodu na umowę o pracę na czas określony w wymiarze czasu pracy tygodniowym 8/22.

Jak w takim przypadku należy naliczyć pracownikowi nagrodę jubileuszową?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX