Czy pracownikowi administracji, który podjął studia magisterskie (bez skierowania, ale za zgoda pracodawcy) przed wejściem w... - OpenLEX

Czy pracownikowi administracji, który podjął studia magisterskie (bez skierowania, ale za zgoda pracodawcy) przed wejściem w życie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. należy się urlop szkoleniowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 14 października 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownikowi administracji, który podjął studia magisterskie (bez skierowania, ale za zgoda pracodawcy) przed wejściem w życie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.z.u.k.p. należy się urlop szkoleniowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?