Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 12 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy osoby zatrudnione na stanowiskach pracy ujętych w zakładowym wykazie prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (np. prace operatorów samojezdnych ciężkich maszyn budowlanych i maszyn drogowych) powinny przedstawiać pracodawcy orzeczenie lekarskie?

Jeśli tak, czy pracodawca ma obowiązek zwrotu kosztów związanych z wydaniem orzeczenia lekarskiego, tak jak w przypadku badań wstępnych, kontrolnych i okresowych?

Jak jest z kosztami w przypadku skierowania na badania psychologiczne przez lekarza medycyny pracy?

Kto powinien otrzymać oryginał orzeczenia lekarskiego: lekarz medycyny pracy, pracownik czy pracodawca?

Czy pracodawca ma obowiązek wpinać oryginał takiego orzeczenia do akt pracowniczych?

Jeśli nie, czy inspektor pracy nie będzie mógł mieć zastrzeżeń?

Jak jest w przypadku kierowców?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację