Czy pracownikom zatrudnionym w Polsce i wysłanym do pracy w Niemczech należy się dieta, wartość której nie będzie objęta... - OpenLEX

Czy pracownikom zatrudnionym w Polsce i wysłanym do pracy w Niemczech należy się dieta, wartość której nie będzie objęta podatkiem dochodowym od osób fizycznych i obciążeniami ubezpieczeń społecznych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 28 lutego 2013 r.
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 28 lutego 2013 r.

PYTANIE

Firma X - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce rozpoczyna działalność polegającą na opiece nad srarszymi ludźmi w Niemczech (jest to pomoc w opiece nad starszymi osobami bez usług medycznych). Ludzie do tej pracy zatrudniani będą w Polsce na umowę o pracę i objęci będą polskim systemem ubezpieczeń. faktury będą wystawiane dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w Niemczech (osoby objęte opieką).

Czy pracownikom firmy X zatrudnionym w Polsce i wysłanym do pracy w Niemczech należy się dieta, wartość której nie będzie objęta podatkiem dochodowym od osób fizycznych i obciążeniami ubezpieczeń społecznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?