Czy pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z obsługą klienta lub pracownikom biurowym pracodawca może wypłacić ekwiwalent za używanie odzieży własnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 6 grudnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z obsługą klienta lub pracownikom biurowym pracodawca może wypłacić ekwiwalent za używanie odzieży własnej? Czy będzie on w przypadku wypłaty stanowił podstawę do naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne? Pracownikom na jakich stanowiskach będzie on przysługiwał, jako świadczenie wolne od podatku i składek ZUS?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access