Czy pracownikom zarządzającym zakładem pracy w imieniu pracodawcy przysługuje wynagrodzenie lub czas wolny za nadgodziny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W Urzędzie Miejskim część pracowników samorządowych zatrudniona jest w podstawowym systemie czasu pracy natomiast większość pracowników pracuje w równoważnym systemie czasu pracy (wtorki 9 godzin, piątki 7 godzin, pozostałe dni tygodnia 8 godzin), wszyscy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym tożsamym z kolejnymi kwartałami w roku kalendarzowym. Zdarzają się kwartały, w których dochodzi do przekroczenia wymiaru czasu pracy ustalanego zgodnie z art. 129 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) – dalej k.p., obowiązującego pracowników samorządowych zatrudnionych w systemie równoważnym. Dzieje się tak np. w bieżącym okresie rozliczeniowym tj. II kwartał 2020 r. Czas pracy pracowników samorządowych zatrudnionych w systemie podstawowym wyniesie 496 godzin, natomiast czas pracy pracowników samorządowych zatrudnionych w systemie równoważnym wyniesie 497 godzin. Pracownicy Urzędu są informowani odpowiednio wcześniej o wystąpieniu tej nadwyżki i mają możliwość zrekompensowania jej poprzez odbiór czasu wolnego. W stosunku do pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy nie ewidencjonuje się godzin pracy i prowadzi się ewidencję uproszczoną jednak funkcjonują oni w równoważnym systemie czasu pracy.

Czy nieewidencjonowanie godzin pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz co do zasady wykonywanie przez tych pracowników pracy w razie konieczności, poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, dla tej grupy pracowników wyklucza możliwość odbioru czasu wolnego jako rekompensaty w związku z powstałą nadwyżką?

Czy w przypadku występowania w okresie rozliczeniowym nadwyżki w ilości godzin przepracowanych przez pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy (w związku z pracą w równoważnym systemie czasu pracy, lecz z uproszczoną ewidencją i bez ewidencjonowania godzin czasu pracy) należy tę nadwyżkę ww. pracownikom rekompensować?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access