Czy pracownikom teatru można w regulaminie ustalić wyższe dodatki do wynagrodzenia niż przewidziane w przepisach powszechnie... - OpenLEX

Czy pracownikom teatru można w regulaminie ustalić wyższe dodatki do wynagrodzenia niż przewidziane w przepisach powszechnie obowiązujących?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 23 czerwca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w teatrze - który jest jednostką sektora finansów publicznych - regulamin wynagradzania może przewidywać korzystniejsze dodatki do wynagrodzenia niż przewiduje ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r.?

Chodzi o dodatkowe wynagrodzenie zapisane w regulaminie wynagradzania:

1.

Dodatek za rozpowszechnianie kultury w terenie (dodatek objazdowy).

2.

Dodatkowe wynagrodzenie za obsługę spektaklu wystawianego poza siedziba teatru

3.

Stawki normowe dla inspicjentów.

4.

Dodatkowe wynagrodzenie za udział w trzecim zajęciu w tym samym dniu dla aktora i inspicjenta.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX