Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 9 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownikom należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne za cały rok?

1. Nauczycielka zatrudniona przez mianowanie w terminie od 14.11.2016 r. do 13.11.2017 r. przebywała na urlopie dla poratowania zdrowia. Jednocześnie ostatni dzień tego urlopu był dniem rozwiązania stosunku pracy związanym z przejściem na świadczenie kompensacyjne.

2. Pracownik obsługi zatrudniony na czas nieokreślony: 28.05.2016 r. – 22.05.2017 r. - świadczenie rehabilitacyjne, 23.05.2017 r. – urlop okolicznościowy, 25.05.2017 r. – 01.08.2017 r. - urlop wypoczynkowy, 02.08.2017 r. – 09.08.2017 r. - jest w pracy, 10.08.2017 r. – 24.09.2017 r. - choruje, 25.09.2017 r. – 31.10.2017 r. – urlop wypoczynkowy. Dzień 31.10.2017 r. jest dniem rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?